Uczymy dziecko czytać i pisać

czytaCzytanie i pisanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie powinno posiąść dziecko w wieku przedszkolnym, a dobrze, by posiadło je jeszcze zanim uda się do zerówki. Wówczas uda się zaoszczędzić mu choć trochę stresu związanego ze zmianą środowiska i koniecznością nabywania nowych umiejętności pod okiem innych dorosłych.

 

Oswajanie dziecka ze słowem pisanym powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, nawet we wczesnym niemowlęctwie. Badania naukowe wykazały, że dzieci, którym rodzice dużo czytali we wczesnym dzieciństwie, rozwijają się szybciej i chętniej nabywają umiejętności czytania i pisania. Ważne jest oswajanie dziecka z książkami, dlatego jego czytanki powinny być kolorowe, proste, opisane prostym językiem. Niech dziecko kojarzy słowo mówione przez matkę ze słowami pisanymi na kartach książki – wówczas skojarzy, czym jest czynność czytania i samo wcześnie zapragnie ją posiąść. Kolorowe obrazki mają na celu pokazać dziecku, o czym jest mowa w książce, a tym samym zachęcić do czytania książek, oglądania ich, obcowania z nimi. Naukę czytania można zacząć z dzieckiem już wtedy, gdy zaczyna ono wymawiać pierwsze sylaby. Bardzo możliwe, że nie od razu zacznie płynnie czytać i rozumieć to, co przeczytało, ale możesz być pewien, że dziecko będzie dużo rozumiało, tylko nie będzie potrafiło ubrać tego w słowa. Pokazujmy dziecku wyraźne, duże litery z prostymi słowami „mama”, „tata”, które dziecko rozumie i lubi. Weźmy rozsypane kartki papieru pocięte w kwadraty i z narysowanymi wyraźnymi literami. Układajmy je w różne słowa, sylaby, pierwsze zdania, głośni i wyraźnie czytając to, co układamy z tych literek na dywanie.

 

Naukę pisania warto rozpocząć, gdy dziecko zna już podstawowe litery, oraz gdy stabilnie umie utrzymać długopis lub ołówek w dłoni. Pokażmy dziecku w jaki sposób prawidłowo trzymać ołówek i wodzić po papierze, początkowo trzymając jego dłoń w swojej dłoni, by narysować proste, pierwsze litery. Każdą z nich oczywiście dokładnie wymawiamy. Za każdym razem, gdy dziecku samodzielnie lub z niewielką pomocą uda się napisać literkę, czy przeczytać poprawnie najprostszą sylabę, nagradzajmy dziecko sowitymi brawami, uśmiechami, pochwałami. To bardzo ważne, gdyż tylko w ten sposób możemy zachęcić malucha do dalszej edukacji domowej. Bardzo ważne jest również to, by absolutnie nie karać dziecka, gdy cokolwiek mu nie wyjdzie!

Comments are closed.